Csanádi Juditnak, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorának írt nyílt levél elő- és utóélete

képzős nyílt levél

A levél utóélete március 21. délelőttig

2017. március 22. - képzősnyíltlevél

2017. március 20-án elkezdtük a nyílt levél és a blogunk címének terjesztését a szociális médiában.

Este megjelent egy összefoglaló az ügyről a Magyar Narancs oldalán.

Március 21-én reggel Eperjesi Ágnes, az etikai kódex munkacsoport vezetője problémásnak érezve a nyilvánossághoz való viszonyunkat, kérte, hogy vegyük vissza az aláírását.

Indokai:
Szerinte március 31-ét jelöltük meg a sajtónyilvánosság kezdetének, ezért nem tartotta korrektnek, hogy a facebookra kiposztoltuk a nyílt levelünket.

A levelet a rektornak való elküldés után rögtön nyilvánosságra hoztuk - ezt, valamint a blogunk címét a rektornak is megírtuk a nyílt levél kiküldésekor. A rektor válaszát szintén publikáltuk a blogon, hiszen az egy a nyílt levélre adott válasz volt, ami nyilvános kell legyen.

Továbbá – Eperjesi szerint – elhallgattuk, hogy Spronz Júlia nem válaszolt a rektor februári meghívására.

Nem hallgattuk el, március 16-án írtunk erről a blogon a levél előzményeit tárgyalva:

"2017. február 2-án Spronz és Varga levélben megkeresték a Rektor Asszonyt. Korábbi megbeszélésükre hivatkozva kérték, hogy ne hagyják ki őket a protokoll szabályzatot kidolgozó munkacsoportból. Csanádi csak Spronz Júliát invitálta személyes találkozóra, ami ezidáig – Spronz elfoglaltságai miatt – nem valósult meg."

A Spronz Júlia teendői miatt meghiúsult találkozóról Az események időrendjének tisztázása c. posztunkban március 22-én ismételten írunk, ezúttal részletesebben.

Eperjesi emelett kritizálta, hogy nem tettük ki a rektor levelét, amivel az egyetemi polgárok számára megvitatásra küldte az új etikai kódex szövegtervezetét, valamint kifogásolta, hogy nem válaszoltunk a rektor levelére.

A kísérőszöveget pótoltuk ebben a posztunkban, válaszunkat pedig ma kiküldtük a Rektor Asszonynak.

Az események időrendjének tisztázása

Az alább szereplő eseményeket és időpontokat korábbi bejegyzéseinkben is tárgyaltuk. Az idő közben felmerült félreértések tisztázása végett szeretnénk résztelesebben is tárgyalni Spronz Júlia és a Rektor Asszony közötti levelezést.

Az etikai kódex munkacsoport tudomásunk szerint 2016 novemberében alakult. A csoport munkájába nem kapott meghívást Spronz Júlia, mint az intézménytől független szakértő, és nem tudott Varga Anna Gizella sem a csoport működéséről. Spronz és Varga februárban kaptak arról információt, hogy hónapok óta dolgoznak tanárok a kódexen. (A rektor, a nyílt levelünkre írt válaszából az is kiderült, hogy a csoportban az MKE jogásza is benne van.) Ekkor, február 2-án írt Spronz levelet a rektornak:

Kedves Judit!

Érdeklődnék, mikor kezdjük meg a közös munkát, hisz október már jócskán elmúlt, s jó lenne, mihamarabb nekikezdeni.

Az a szóbeszéd járja, hogy alakult már az egyetemen egy munkacsoport, ami dolgozik a protokollon.
Kérlek, minket se hagyjatok ki belőle!
Köszönjük az együttműködést!

Üdvözlettel:
Spronz Júlia

Spronz február 6-án kapott választ, melyben a rektor munkatársa személyes találkozóra hívja Spronz Júliát, február 14-ére. (A levelet nem szeretnénk a Rektor Asszony jóváhagyása nélkül közölni).

Spronz a felajánlott időpontban külföldön tartózkodott, és elfoglaltságai miatt nem adott választ a felkínált megbeszélésre egészen március 16-áig:

Kedves Vera!

Bocsánat, hogy nem válaszoltam, összecsaptak fejem felett a hullámok. Mindenesetre én változatlanul szívesen elmennék beszélgetni ebben az ügyben, hiszen az volt az utolsó interakció közöttünk, hogy közös munka lesz a protokoll, s most úgy tűnik, mintha kimaradtunk volna a kidolgozási folyamatból. Akár Annával, akár nélküle, örömmel megtudnék többet az ügy állásáról.

Üdvözlettel:

Spronz Juli

Március 16-án küldtük ki a rektornak nyílt levelünket, melyre másnap délelőtt választ is kaptunk.

Szintén március 17-én délután Spronz megkapta az etikai kódex szövegtervét. A levélben a lehető legkorábbi szakvéleményezésre kérik, mert a tervek szerint a kódex a március végén összehívandó Szenátus elé kerül elfogadásra. A levélben a rektor egy személyes találkozó időpontját is szorgalmazza. (A levelet nem szeretnénk a Rektor Asszony jóváhagyása nélkül közölni).

Március 20-án délelőtt az egyetem polgárai számára is kiküldték kódexet, melyet március 24-ig lehet véleményezni. 

Március 20-án délután a rektor munkatársától levél érkezett Spronz Júliának és Varga Anna Gizellának egy március 27-ei személyes találkozó időpontjáról.

A levél utóélete március 20. délelőttig

A nyílt levél előzményei itt olvashatók. A nyílt levél itt, rektornak a nyílt levél március 16-ai kiküldését kísérő szöveg itt, a rektor március 17-én reggel kiküldött válasza pedig ezen a linken olvasható.

Spronz Júlia 2017. március 16-án válaszolt a rektor februári levelére.

2017. március 17-én az etikai kódexen – a transzaparenciát mellőzve – dolgozó munkacsoport vezetője, Eperjesi Ágnes is csatlakozott nyílt levelünkhöz, melyben a szakértők és a hallgatók bevonását, valamint a probléma feltárását kérjük.

Másnap, a nyílt levelünk kiküldését követő délután Spronz az etikai bizottság vezetőjétől megkapta a készülő etikai kódex szövegét, melyen szakvéleményezést kérnek, és közlik, hogy a kódex a március végén kerül a szenátus elé.

2017. március 20-án délelőtt az etikai kódex kiküldésre kerül az egyetem polgárai számára a következő levéllel:

Tisztelt Oktatók és Hallgatók!

Az Etikai Kódexet előkészítő bizottság befejezte szöveg-előkészítő munkáját. A Kódex az Egyetem közösségének valamennyi tagját személyében is érintő problémaköröket hivatott kezelni, ezért lehetővé kívánjuk tenni, hogy mindenki áttekinthesse, kiegészítse, vagy véleményét jelezze az Etikai Kódex szövegjavaslatával kapcsolatban, hogy a Szenátus elé egy széles körben egyezetett szövegjavaslat kerülhessen.

Ezúton kérek valamennyi oktatót és hallgatót, hogy véleményét és észrevételeit  2017. március 24-én, pénteken délig küldje meg a rektorikabinet@mke.hu címre.

Budapest, 2017. március 20.

                                                                                                                         Csanádi Judit

                                                                                                                               rektor

Feltételezésünk, hogy ezek a lépések nyílt levelünk eredményei. A rektor március 17-ei leveléből kiindulva korábban nem volt tervben a hallgatók bevonása a kódex elfogadása előtt.

A rektor válasza 2017. március 17-én

A rektornak 2017. március 16-án elküldött levelünkre másnap válasz érkezett. A levélre rövidesen válaszolunk, a hozzászólásokat addig is örömmel fogadjuk. Amennyiben volt/jelenlegi hallgatóként csatlakoznál ebbe a kommunikációs folyamatba, azt kérjük, jelezd a levelcsanadinak@gmail.com címen! 

Tisztelt hallgató és oktató Társaim!

 

Mint tudjátok, hiszen többször, sok helyen kifejtettem, véleményem és hozzáállásom azonos a tietekkel.

Szeptember óta több szakértővel és más egyetemek specialistáival lefolytatott konzultáció után döntöttünk úgy, hogy a kérdést a Szenátus elé tárjuk, s Etikai Kódex kidolgozását határoztuk el a november 6. szenátusi ülésen. 

A Szenátus a Kódex kidolgozására bizottságot állított fel, Eperjesi Ági vezetéséve Kicsiny Balázs, Felsmann Tamás, Pongó Zsuzsa, Mányoki Endre, a HÖK küldöttjei, László Eleonóra jogi szakértő és jómagam részvételével azóta dolgozunk. A Kódex az elmúlt hétvégén érte el a mindnyájunk által elfogadható változatát, s tervünk szerint a március végén esedékes Szenátusi Ülés elé tárjuk.

Többféle javaslatom van:

1. Várjuk meg a 10 napon belül esedékes Szenátusi Ülést, s mivel az ülések nyilvánosak, ott vitassuk meg az esetlegesen még fennmaradó problémákat,

2. Amennyiben a Szenátus elfogadja az Etikai Kódexet, tartsunk Fórumot róla április elején.

Biztosíthatom az Egyetem polgárait, hogy a legkörültekintőbben jártunk el, s a terület szakértőin felül számos egyetem szakembereivel konzultáltunk, mielőtt arra a döntésre jutottunk, hogy saját Etikai Kódexet kell létrehoznunk.

Ennek fényében mondhatom, hogy igazán örülök, hogy ilyen sokan érzitek magatokat felelősnek egy közügyben, amelynek jelentősége meghatározó az Egyetem társadalmának életében.

A mihamarabbi találkozásig és érdemi beszélgetésig üdvözöllek benneteket.

 

Prof. Csanádi Judit

rektor

 

Ps: Rektor Asszonynak a nyílt levél átadásának tervezett időpontjában (2017. március 31.) előre egyeztetett programja van.

Amennyiben szükségesnek látják a személyes találkozót, időpontjavaslatom erre:

2017. március 24. péntek 10 óra. (Kérem visszajelzésüket, hogy alkalmas-e.)

 

Tisztelettel,

Losonczi Júlia

rektori kabinetvezető

Elküldjük a nyílt levelet a rektornak

A nyílt levelet a következő kísérőszöveggel március 16-án továbbítottuk a rektornak.

Tisztelt Csanádi Judit Rektor Asszony!

Csatolva küldjük nyílt levelünket, mely hallgatói kezdeményezéssel indult a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tapasztalható hatalmi visszaélésekkel kapcsolatban.

A Rektor Asszony részéről Varga Anna Gizella diplomamunkájának megjelenését követően nyilvános fórumokon, valamint a médiában elhangzott, hogy a helyzeten szeretne változtatni. Viszont az őszre ígért hallgatói fórum elmaradt. Az – értesüléseink szerint – kidolgozás alatt álló szabályzat összeállítását megelőzően, valamint azzal párhuzamosan, úgy gondoljuk, létfontosságú lett volna a hallgatók véleményének kikérése, és az oktatásban rejlő egyéb problémák szakértőkkel való felmérése, felfejtése. A fórum egyik szükséges – de nem kimerítő és elégséges – lépése lenne ennek a folyamatnak.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy Varga Anna Gizella diplomamunkája csak egy szeletét érinti a Képzőn tapasztalható hatalmi visszaélések problémahalmazának. A szexuális zaklatás szerves, de természetesen nem kizárólagos része a rendszerszintű hatalmi túlkapásoknak, rendellenességeknek. Ahol hétköznapi szinten elfogadott a nők megalázása, ott más csoportokat sem kímélnek, és az egymás iránti tisztelet hiánya más szinteken is megjelenik. A tanári szerepkörön túlmutató viselkedés, a tanári feladatok elégtelen, kiszámíthatatlan, átláthatatlan ellátása, a különböző csoportokat sértő megjegyzések mind részei egyetemünk hétköznapjainak.

Nyílt levelünkkel ezen problémák szakértők segítségével való feltárását és megoldását kérjük és várjuk Csanádi Judit Rektor Asszonytól. Bízunk benne, hogy Ön lesz az a rektor, aki el tud indítani egy gyökeres változáshoz vezető folyamatot az egyetemünkön.

A levél előzményeit a kepzosnyiltlevel.blog.hu címen részletesen tárgyaljuk.

Levelünket a mai napon nyilvánosságra hozzuk, hogy az elérjen minden érintetthez. Az egyetem volt és jelenlegi polgárai, amennyiben egyetértenek a levélben megfogalmazottakkal, aláírásukkal támogathatják azt. Az aláírásgyűjtést két hét múlva, március 31-én lezárjuk.

Március 31-én, pénteken délelőtt 11 órakor a Rektori Hivatal előtt szeretnénk Önnek személyesen átadni a levelet. Az átadásról a sajtót értesítjük.

A nyílt levél előzményeiről és a nyílt levélről

A nyílt levél előzményeiről

2016-ban Varga Anna Gizella a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán eltöltött öt év után úgy döntött, hogy a diplomamunkájában egy olyan témát dolgoz fel, amelyet a közvetlen környezetében tapasztalt meg: a felsőoktatási intézményekben előforduló, a tanárok hatalmi pozíciójából eredő szexuális zaklatás témáját.

A diplomamunka a Nem Oké! címet viselte, a konzulens Eperjesi Ágnes volt, az Intermédia Tanszék oktatója. A diploma hat darab plakátot és egy kiadványt tartalmazott, emellett egy fekete mappában a munka folyamata alatt összegyűlt, főleg tervezőgrafika szakos hallgatók által feljegyzett történeteket a tanári visszaélésekről.

A 2016. június 15-ei diplomavédésén Varga Anna Gizella és Eperjesi Ágnes meghívásának eleget téve Csanádi Judit, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora és Csejdy Réka kommunikációért és sajtókapcsolatokért felelős vezető is megjelent.

2016. június 27-én a Marie Claire magazinban megjelent egy cikk „Azt vesszük föl, akire föláll” – Szexuális zaklatás a hazai felsőoktatásban, de legalább már plakátokon is címmel. A cikk szerzője Fiáth Mariann, aki a védésen is jelen volt.

2016. június 29-én a Rektor Asszony Varga megkeresését követően fogadta őt, valamint Spronz Júliát, a Patent Egyesület jogász munkatársát, hogy a védésen elhangzott probléma megoldásáról beszéljenek. Spronznak 20 éves gyakorlati tapasztalata van a nők elleni erőszak áldozatainak segítésében, ezen kívül már részt vett egyetemi eljárásrend kidolgozásában is.

Ezen a találkozón elhangzott, hogy a diplomában feldolgozott történetek nagy része a tervezőgrafikus hallgató lányokat érinti. A Rektor Asszony készségesnek mutatkozott, megígérte, hogy az Open Art rendezvény után felveszi a kapcsolatot Spronz Juliával és Varga Anna Gizellával, hogy közösen dolgozzák ki a szükséges lépéseket. [A későbbiekben nem történt semmilyen megkeresés!] A rektor felvetette, hogy hasznos lenne, ha a Képző a többi művészeti egyetemet is bevonná a szexuális zaklatás elleni programba. Beszéltek arról, hogy a Képző zászlaja alatt elindulhatna a tanárok edukációja, melynek megszervezését, lebonyolítását Spronz vállalta. [Később ebben sem történt semmilyen előrelépés!]

A találkozón a Rektor Asszony igent mondott arra a kérésre is, hogy helyet adna-e a Képző a 16 nap a nők elleni erőszak ellen rendezvénysorozatnak. [Később, amikor a NANE Egyesület megkereste emiatt, helyhiányra hivatkozva visszautasította őket.]

A találkozó során furcsa volt, hogy Varga nem használhatta a szexuális zaklatás kifejezést – Csanádi Judit kijavította, hogy ez túl erős megfogalmazás.

A diplomamunka megjelenésével párhuzamosan kiderült, hogy szexuális zaklatás nem csak a tervezőgrafika szakirányt érinti. Látványtervező szakos hallgatók is panaszkodtak az egyik oktatóra. 

Időközben Varga és Spronz felvette a kapcsolatot Gregor Anikóval, az ELTE Társadalomtudományi Karának adjunktusával. Gregor néhány kollégájával közösen egy egy évig zaljó kutatást folytatott az ELTÉ-n előforduló szexuális zaklatásról és a szexizmus jelenségéről. A két egyetemen egymástól függetlenül folyt a diskurzus a felsőoktatásban tapasztalható visszaélésekről. Ennek a közös gondolkodásnak az lett az eredménye, hogy az ELTE megrendelte Varga diplomamunkáját terjesztésre.

2016. július 22-én az Index.hu-n megjelent A tanárom benyúlt a pólóm alá c. írásban Csanádi Judit és az ELTE Rektori Kabinet Kommunikációs Irodájának képviselője is azt nyilatkozta, hogy ősztől megkezdődnek a változások felé tett lépések:

Csanádi Judit, az egyetem rektora nyitott volt az együttműködésre. Az Indexnek azt mondta, szerinte minden főiskolának és egyetemnek kötelessége a zaklatások ellen fellépni. Ősszel a Patent Egyesülettel összefogva a Képzőn programokat szerveznek majd, és az ELTE-hez hasonlóan nyitnak minden olyan felsőoktatási intézmény felé, akik hajlandóak részt venni ebben az úttörő együttműködésben. Hogy pontosan milyen programokat tartanak majd, azt most fogják közösen kidolgozni. „Szerintem szembesítő, figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő akciókkal kell az oktatók, egyetemi dolgozók figyelmét felhívni azzal kapcsolatban, hogy mi számít zaklatásnak, hogy adott esetben az is zaklatás lehet, amiről ők nem tudják, hogy az: egy oda nem illő érintés, viccelődés is, ezért alapvető az erről való beszélgetés” – fogalmazott a rektor, majd hozzátette, a protokoll kidolgozását a szembesítő, felvilágosító beszélgetések után tartja célravezetőnek.

2016. augusztus 24-én az azóta megszűnt Népszabadságban megjelent egy átfogó írás a felsőoktatásban fennálló hatalmi anomáliákról, valamint arról, hogy hol tartanak az egyetemek ezek felszámolásában.

2016. szeptember 9-én nyílt fórumot rendezett az FKSE, a meghívott vendégek Dr. habil Csanádi Judit DLA (MKE rektor), Gregor Anikó (adjunktus, ELTE Társadalomtudományi Kar), Munk Veronika (index.hu), Simon Zsuzsanna (képzőművész), Szurcsik József (tanszékvezető, MKE-Grafika Szak), Varga Anna Gizella (grafikus) voltak, a moderátor pedig Nagy Gergely.

A beszélgetésen Csanádi Judit meglepődött Varga kijelentésén, miszerint a szexuális zaklatásokat tartalmazó mappa nagy részben a tervezőgrafika szakot érinti. Az estén elhangzott a rektor ígérete, hogy elsőként hallgatói fórumot fog összehívni, hogy elinduljon egy beszélgetés erről a súlyos problémáról. Szurcsik Józseffel együtt azt ígérték, hogy teljes erővel fellépnek a visszaélések ellen.

Ahogy az a fentiekben is olvasható, a közös munka kezdetét az Open Art rendezvényt követően tervezték, de a rektor nem kereste sem Spronz Júliát, sem Varga Anna Gizellát, aki 2016. október 10-én levélben érdeklődött a tervezett lépésekről, az egyetemi összefogásról, a fórumról. A levélre azóta sem kapott választ.

2017. február 2-án a Kelet Kávézóban egy hónapos kiállítás nyílt a Nem Oké! diplomamunka bemutatásával. A megnyitó egy kerekasztal-beszélgetés keretében folyt, melynek meghívott vendégei Gregor Anikó (szociológus, ELTE), Szabó Mónika (szociálpszichológus, ELTE PPK), és az alkotó, Varga Anna Gizella voltak. A moderátor Réz Anna (filozófus, ELTE, Üvegplafon) volt.

2017. február 2-án Spronz és Varga levélben megkeresték a Rektor Asszonyt. Korábbi megbeszélésükre hivatkozva kérték, hogy ne hagyják ki őket a protokoll szabályzatot kidolgozó munkacsoportból. Csanádi csak Spronz Júliát invitálta személyes találkozóra, ami ezidáig – Spronz elfoglaltságai miatt – nem valósult meg.

 
A nyílt levélről

2017 márciusában az egyetem néhány hallgatója körében felmerült, hogy fontos lenne, ha nem hagynánk az ügyet annyiban, és megsürgetnénk a szükséges lépéseket, így született a Csanádi Juditnak címzett nyílt levelünk.

Közvetve kaptunk hírt arról, hogy a rektor összehívott egy tanárokból, valamint két hallgatóból álló etikai bizottságot, melyet az egyetem etikai kódexének megírásával bízott meg. Ebbe a munkába nem hívták meg sem Vargát, sem Spronz Júliát. Sajnáljuk, hogy a készülő szabályzatról csak távoli információink vannak, és ez a munka nem az egyetem nyilvánossága előtt zajlik. Nem előzte meg sem egy hallgatói fórum, sem a hallgatók tapasztalatainak szakértők általi felmérése. Tudomásunk szerint a munkába nem vontak be szakértőket, amit súlyos mulasztásnak gondolunk.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy Varga Anna Gizella diplomamunkája csak egy szeletét érinti a Képzőn tapasztalható hatalmi visszaélések problémahalmazának. A szexuális zaklatás szerves, de természetesen nem kizárólagos része a rendszerszintű hatalmi túlkapásoknak, rendellenességeknek. Ahol hétköznapi szinten elfogadott a nők megalázása, ott más csoportokat sem kímélnek, és az egymás iránti tisztelet hiánya más szinteken is megjelenik. A tanári szerepkörön túlmutató viselkedés, a tanári feladatok elégtelen, kiszámíthatatlan, átláthatatlan ellátása, a különböző csoportokat sértő megjegyzések mind részei egyetemünk hétköznapjainak.

Nyílt levelünkkel ezen problémák szakértők segítségével való feltárását és megoldását kérjük és várjuk Csanádi Judit Rektor Asszonytól. Bízunk benne, hogy ő lesz az a rektor, aki el tud indítani egy gyökeres változáshoz vezető folyamatot az egyetemünkön.

A nyílt levélnek, valamint ennek a blognak az elérhetőségét 2017. március 16-án elküldtük Csanádi Juditnak, tájékoztatva arról, hogy a 2017. március 31-én lezárjuk az aláírásgyűjtést, és aznap délelőtt 11 órakor személyesen is átadjuk neki a levelet. Az eseményről a sajtót is értesítjük.

Nyílt levél

A nyílt levél az eddigi aláírók nevével ezen a linken érhető el. Alább csak a levél szövegét közöljük.

 

Tisztelt Csanádi Judit Rektor Asszony!

Mi, a Képzőművészeti Egyetem volt és jelenlegi hallgatói és oktatói érdeklődve figyeltük Varga Anna Gizella 2016-os diplomája okán kialakult diskurzust az egyetemen belüli hatalmi visszaélésekről, szexuális zaklatásokról. A diplomakiállítást követően több fórumon nyilvánosságra került a hallgatók intézményen belüli kiszolgáltatottsága, és az FKSE-ben 2016 szeptemberében szervezett beszélgetésen felmerült az ennek felszámolására irányuló szándék is a Rektor Asszony részéről. Nagyon örülünk, hogy elindult ez a párbeszéd az intézményen belüli visszásságokról, de a helyzet sajnos azóta sem változott. Ezen a beszélgetésen a Rektor Asszonytól elhangzott egy ígéret, hogy megszünteti ezeket az anomáliákat, amelynek az első lépése egy hallgatói fórum lesz. Szeretnénk érdeklődni, hogy ez a fórum mikor kerül megrendezésre?

  • Mikor várhatóak a további lépések, melyek – szakértők bevonásával – egy biztonságos, reflektív közeget segítenek létrehozni?
  • Mikor várható tanáraink képzése a hatalmi helyzettel járó felelősség, a tanári szerepkör határainak, valamint a tanári pozícióval járó feladatok és kötelességek tisztázása érdekében?
  • Mikor várható, hogy tanárainknak érzékenyítő képzéseket tartanak a különböző társadalmi csoportok vallásra, nemre, szexuális irányultságra, gazdasági helyzetre, életkorra, etnikumra, nemzetiségre, politikai meggyőződésre való tekintet nélküli tiszteletben tartásáról?
  • Mikor jön majd létre egy olyan, szakértők segítségével kidolgozott ellenőrző rendszer, amelyben a diákok biztonsággal, a későbbi megaláztatásoktól való félelem nélkül jelezhetik a tanári túlkapásokat, illetve hiányosságokat?  

Úgy gondoljuk, hogy ez az ügy nem csak az intézmény emberi viszonyait javítaná jelentősen, de a képzések szakmai minőségét is látványosan emelné, ezért kérjük a Rektor Asszonyt, mint felelős vezetőt, hogy mielőbb tegye meg a szükséges lépéseket.

 

Amennyiben egyetértesz a levél tartalmával, és szeretnéd aláírni, kérünk, jelezd támogatásodat a levelcsanadinak@gmail.com címen, és a listát rövidesen bővítjük a neveddel.